Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Filologia germańska - tłumaczenia

przedmioty
język niemiecki
Podstawa kwalifikacji na filologię germańską:
nowa matura z języka niemieckiego
- podstawowa pisemna - wynik min. 75%, lub
- rozszerzona pisemna - zdana, lub
- ustna (bez określonego poziomu) - zdana, lub
- zdawana jako przedmiot dodatkowy - zdana.

Jeśli nie spełniasz powyższych kryteriów, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie następujących dokumentów:
  • Certyfikaty znajomości języka niemieckiego: ZD, ZDfB, ZMP, ZOP, KDS, GDS Goethe Instytut, DSD II, TELC (poziom co najmniej min. B1); inne certyfikaty poświadczające znajomość języka na poziomie B1 wg ESOKJ.
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu jako nauczyciel języka niemieckiego z co najmniej rocznym stażem.
  • Świadectwo dojrzałości uzyskane w szkole lub oddziale dwujęzycznym.
  • Świadectwo matury międzynarodowej (IB) z języka niemieckiego.
  • Świadectwo maturalne uzyskane w kraju niemieckojęzycznym.
  • Ukończony kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w WSF oraz zdanie testu końcowego na min. 60%.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w olimpiadzie języka niemieckiego na szczeblu co najmniej okręgowym.
  • Zaświadczenie z innej uczelni o kwalifikacji na studia na filologię germańską/język niemiecki lub lingwistykę stosowaną.
  • Indywidualna decyzja Komisji Rekrutacyjnej, podejmowana na wniosek kandydata.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: http://www.wsf.edu.pl
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
UG_220_ok.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura