Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Amerykanistyka

przedmioty
język angielski
Podstawa kwalifikacji na filologię angielską i amerykanistykę:
 • nowa matura z języka angielskiego
  - podstawowa pisemna - wynik min. 75%, lub
  - rozszerzona pisemna - zdana, lub
  - ustna (bez określonego poziomu) - zdana, lub
  - zdawana jako przedmiot dodatkowy - zdana.

Jeśli nie spełniasz powyższych kryteriów, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie następujących dokumentów:

 • Certyfikaty FCE, CAE, CPE (ocena A, B lub C); TOEFL (min. 50% punktów) lub TELC (poziom min. B1); inne certyfikaty poświadczające znajomość języka na poziomie B1 wg ESOKJ.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu jako nauczyciel języka angielskiego z co najmniej rocznym stażem.
 • Świadectwo dojrzałości uzyskane w szkole lub oddziale dwujęzycznym.
 • Świadectwo matury międzynarodowej (IB) z języka angielskiego.
 • Świadectwo maturalne uzyskane w kraju anglojęzycznym.
 • Ukończony kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w WSF oraz zdanie testu końcowego na min. 60%.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w olimpiadzie języka angielskiego na szczeblu co najmniej okręgowym.
 • Zaświadczenie z innej uczelni o kwalifikacji na studia na filologię angielską/język angielski lub lingwistykę stosowaną.
 • Indywidualna decyzja Komisji Rekrutacyjnej, podejmowana na wniosek kandydata.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: http://www.wsf.edu.pl
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura