Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Dietetyka

przedmioty
1 spośród:biologia
chemia
fizyka

Stacjonarne

1.    Kandydaci, którzy legitymują się nową maturą będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego wybranego przedmiotu:

  • biologia lub chemia lub fizyka i astronomia - egzamin pisemny (poziom podstawowy lub rozszerzony),

2.    Kandydaci posiadający międzynarodową maturę (IB) obowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu: biologii lub chemii lub fizyki - egzamin pisemny (poziom wyższy lub niższy)

Punkty uzyskane z ww. przedmiotów przeliczane będą według następującego algorytmu:


gdzie:
N - oznacza liczbę punktów
a1 - przedmiot zdawany na poziomie wyższym lub niższym

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura