Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Budownictwo

przedmioty
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym albo egzaminie dojrzałości i/lub egzaminie przeprowadzonym w innej uczelni we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych kierunków studiów oraz dodatkowo sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunku architektura krajobrazu. Wyniki egzaminów przeprowadzanych w innych uczelniach będą honorowane w roku, w którym kandydat na studia przystąpił do tych egzaminów.

Wyniki egzaminów będą przeliczane na Punkty SGGW w następujący sposób:

Kandydaci z "nową maturą" - kwalifikacja na podstawie egzaminów maturalnych pisemnych, które będą przeliczane na punkty SGGW według poniższych zasad w zależności od roku uzyskania matury:

  • Matura/Aneks z lat 2002 i 2005-2007:
    punkty SGGW= 0,4 x poziom podstawowy + 0,6 x poziom rozszerzony
  • Matura/Aneks z lat 2008 - 2014:
    punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7
    punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty według zasad podanych powyżej.


Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Zewnętrzna ścianka wspinaczkowa CSR WUM
miniatura