Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Śląski w Katowicach » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Filologia - Rosjoznawstwo

przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z nowożytnego języka obcego.

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego od r. 2012

Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.

Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.

Procenty z egzaminu maturalnego ustnego przelicza się na punkty w relacji 1 % = 1 pkt.

Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z nowożytnym językiem obcym jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

Dodatkowe informacje:

Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW