Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Śląski w Katowicach » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Chemia

przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
W razie przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z przedmiotów maturalnych: matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Punkty procentowe NOWEJ MATURY będą punktami rankingowymi.
Punkty procentowe za egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym będą mnożone przez współczynnik 2. 

Uwzględniony zostanie wynik najkorzystniejszy dla kandydata

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
ASW_220_v2.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura