Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Śląski w Katowicach » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Filologia słowiańska

przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z nowożytnego języka obcego. 

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad: 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego
1. Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
2. Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
3. Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem bułgarskim / chorwackim / czeskim / macedońskim / serbskim / słowackim / słoweńskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant. 

Dodatkowe informacje:

Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Rektorat Akademii Ekonomicznej
miniatura