Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Śląski w Katowicach » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Geografia

przedmioty
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny.

W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ przekroczy limit przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne.

Pod uwagę brane będą wyniki ze świadectwa maturalnego z następujących przedmiotów maturalnych: geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, język obcy nowożytny.

 Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Ilość punktów za każdy przedmiot będzie równa wynikowi procentowemu uzyskanemu na świadectwie maturalnym. W zależności od poziomu na jakim zdawany był przedmiot ilość punktów zostanie pomnożona przez mnożniki przedstawione w tabeli 1. Przedmiot nie wykazany na świadectwie maturalnym nie będzie uwzględniany w końcowej punktacji.

            Tabela 1

przedmiot

poziom

podstawowy

mnożnik

poziom

rozszerzony mnożnik

geografia,

biologia,

matematyka,

fizyka,

informatyka,

chemia,

historia,

wiedza o społeczeństwie

język obcy nowożytny

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

O miejscu w rankingu decyduje suma punktów uzyskanych z przedmiotów wymienionych w tabeli 1. Na studia będą przyjmowane osoby z największą liczbą punktów, aż do wypełnienia limitu miejsc.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura