Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Śląski w Katowicach » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Filologia angielska - Nauczycielska z informatyką

przedmioty
język angielski

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka angielskiego, z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym oraz z egzaminu ustnego.

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:

  • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.
  • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2pkt.
  • Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.
  • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem angielskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie maturalnym widnieją wyniki zarówno z egzaminu na poziomie podstawowym jak i na poziomie rozszerzonym, oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).

Dodatkowe informacje:

Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
miniatura