Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Religioznawstwo - Interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie


nazwa przedmiotu kwalifikacyjnegowaga wyniku przedmiotowego
grupa 1
uwzględniany 1 wynik przed­mio­towy
język angielski2
język francuski2
język hiszpański2
język łaciński i kultura antyczna2
język niemiecki2
język polski2
język rosyjski2
język włoski2
grupa 2
uwzględniany 1 wynik przed­mio­towy
biologia1
chemia1
filozofia2
fizyka i astronomia1
geografia1,5
historia2
historia muzyki1,5
historia sztuki1,5
informatyka1
matematyka1
wiedza o społeczeństwie1,5

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata w liczbie:

  • 1 przedmiot z grupy 1
  • 1 przedmiot z grupy 2

podzieloną przez 4 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z do­kład­nością do dwóch miejsc po przecinku.

Uwzględniane są wyłącznie egzaminy z części pisemnej, a wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym dzielone są przez 2, natomiast z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym uwzględniane są wprost.

Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa - Szczecin
miniatura
miniatura