Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Specjalność archiwistyczna

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
filozofia
geografia
historia
informatyka
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
  • a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;
  • b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne;
o ile nie jest określone inaczej.

Kandydatom dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata;

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura