Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

W procesie rekrutacji brane pod uwagę będą wyniki matury z następujących przedmiotów:

  • jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
ASW_220_v2.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura