Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Informatyka

przedmioty
1 spośród:matematyka
fizyka
informatyka

W procesie rekrutacji brane pod uwagę będą wyniki matury z następujących przedmiotów:

  • jeden przedmiot spośród: matematyka (waga 1,0), fizyka i astronomia lub fizyka (waga 0,6) lub informatyka (waga 0,6).

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSZOP
miniatura