Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Łódzki » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Etnologia

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski, inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy lub dowolny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
dowolne przedmioty zdawane na maturze, w tym obowiązkowo język polski jeśli nie został wybrany w pierwszej kategorii

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: http://www.uni.lodz.pl/

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura