Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Kulturoznawstwo - Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim)

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
historia
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
  • „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Lp.
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1.
 Język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna) albo język łaciński i kultura antyczna albo historia sztuki albo historia albo WOS albo filozofia albo matematyka
rozszerzony                 - p= 1,00
albo podstawowy          - p= 0,50   
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu,
p - przelicznik dla poziomu przedmiotu.
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wybranego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
UG_220_ok.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura