Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy






















poziom rozszerzony






















Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Astronomia

przedmioty
matematyka
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
informatyka
  • "nowa matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp.
Wymagane przedmioty
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
Min. pkt
1.
Matematyka
rozszerzony - p1 = 0,50
albo podstawowy - p1 = 0,35
20
2.*
Matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka
rozszerzony - p2 = 0,50
albo podstawowy - p2 = 0,35
albo chemia albo biologia
rozszerzony - p2 = 0,35
albo podstawowy - p2 = 0,25
* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Można wybrać ponownie matematykę, jeśli kandydat uważa ją za swój największy atut lub nie zdawał matury z żadnego spośród innych wymienionych przedmiotów.
Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = p1W1 + p2W2
gdzie:
W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki,
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu 2,
p1 - przelicznik dla poziomu z matematyki,
p2 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2.
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmiotów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura