Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Historia

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język niemiecki
język rosyjski
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
  • „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
 

Lp.
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1.*
Historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski (część pisemna) albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia sztuki albo matematyka 
rozszerzony                 - p= 1,00    
albo podstawowy          - p= 0,50
* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu,
p - przelicznik dla poziomu przedmiotu.
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSZOP
miniatura