Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Archeologia

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
geografia
historia
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
  • "nowa matura" - konkurs świadectw dojrzałości
Lp.
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1.*
Historia albo historia sztuki albo język polski (część pisemna) albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo matematyka albo biologia albo chemia albo język łaciński i kultura antyczna
rozszerzony - p= 1,00
albo podstawowy - p= 0,50
* Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu,
p - przelicznik dla poziomu przedmiotu.
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura