Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Chemia Kosmetyczna

przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
informatyka
* Nabór zostanie przeprowadzony jeśli studia zostaną powołane

  • „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Lp.
Wymagany przedmiot
Przelicznik dla poziomu przedmiotu
Min. pkt.
1.*
Chemia albo matematyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka
rozszerzony                 - p= 1,00
albo podstawowy          - p= 0,60
20

 * Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.
Uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym poniżej 20 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
 
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu,
p - przelicznik dla poziomu z wymaganego przedmiotu.
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
ASW_220_v2.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura