Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie » wyszukaj na uczelni

Kryteria przyjęć:
Kierunek Fizjoterapia

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
  1. Przyjęcie na pierwszy rok studiów następuje na podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych kwalifikacją na dany kierunek studiów (specjalność).

  1. Tworzenie list rankingowych opiera się na zasadzie uwzględniającej wszystkie kryteria kwalifikacyjne na dany kierunek studiów (specjalność).

  1. Jeżeli przedmiot stanowiący kryterium kwalifikacyjne był zdawany w systemie "nowej matury" na poziomie podstawowym - liczba punktów rankingowych równa się liczbie punktów procentowych, natomiast przy poziomie rozszerzonym stosuje się wskaźnik 2,0. Dla "matury dwujęzycznej" obowiązuje wskaźnik 3,0.

* kandydaci na studia w PWSZ w Koszalinie przyjmowani są na wybrany przez siebie kierunek studiów w ramach limitu miejsc. Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest odpowiednią ilością chętnych.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: http://www.pwsz-koszalin.pl/

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce

SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura