Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Znalezionych kierunków i specjalności: 159
kierunek
(kliknij by poznać szczegóły kryteriów)
uczelnia
Administracja PublicznaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ArcheologiaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Architektura InformacjiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami InformacyjnymiUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Specjalność archiwistycznaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Specjalność informatyka biurowaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Specjalność zarządzanie dokumentacją współczesnąUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Zarządzanie dokumentacją współczesnąUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
AudiofonologiaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
E-edytorstwo i techniki redakcyjneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
EtnologiaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Etnologia - antropologia kulturowaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia polskaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia polskaUniwersytet Śląski w Katowicach
Filologia polskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Filologia polska - Dyskurs publicznyUniwersytet Śląski w Katowicach
Filologia polska - Dziennikarstwo i komunikacja kulturowaUniwersytet Śląski w Katowicach
Filologia polska - Edytorstwo i redakcja tekstuUniwersytet Śląski w Katowicach
Filologia polska - GeokrytykaUniwersytet Śląski w Katowicach
Filologia polska - LiteraturoznawstwoUniwersytet Śląski w Katowicach
Filologia Polska - NauczycielskaUniwersytet Śląski w Katowicach
Filologia Polska - NauczycielskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Filologia polska - redaktorsko-medialnaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Filologia polska - Studium teatralneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
HistoriaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
HistoriaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Historia - nauczycielskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Historia - Nauczycielska, historia z wiedzą o społeczeństwieUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Historia - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
ASW_220_v2.jpg
UG_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura