Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni -  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Znalezionych kierunków i specjalności: 159
kierunek
(kliknij by poznać szczegóły kryteriów)
uczelnia
Administracja PublicznaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ArcheologiaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Architektura InformacjiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami InformacyjnymiUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - ArchiwistykaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Zarządzanie dokumentacją współczesnąUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Archiwistyka i Zarządzanie DokumentacjąUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
AudiofonologiaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Etnologia - antropologia kulturowaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia polskaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia polskaUniwersytet Śląski w Katowicach
Filologia polska - Dyskurs publicznyUniwersytet Śląski w Katowicach
Filologia polska - Dziennikarstwo i komunikacja kulturowaUniwersytet Śląski w Katowicach
Filologia polska - Edytorstwo i redakcja tekstuUniwersytet Śląski w Katowicach
Filologia polska - GeokrytykaUniwersytet Śląski w Katowicach
Filologia polska - LiteraturoznawstwoUniwersytet Śląski w Katowicach
Filologia Polska - NauczycielskaUniwersytet Śląski w Katowicach
Glottodydaktyka polonistycznaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Glottodydaktyka polonistyczna - NauczycielskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
HistoriaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
HistoriaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Historia - nauczycielskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Historia - Nauczycielska, historia z wiedzą o społeczeństwieUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Historia - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Historia SztukiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krytyka ArtystycznaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
KulturoznawstwoUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
KulturoznawstwoUniwersytet Śląski w Katowicach
KulturoznawstwoUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kulturoznawstwo - Antropologia i socjologia kulturyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Stanisław Całka
miniatura