Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
kryteria przyjęć - lista kierunków WSAiB »
prezentacja WSAiB »

Administracja celna i skarbowa
Kryteria przyjęć na kierunku Administracja

brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Rejestracja odbywa się on-line - z uwagi na trwające zagrożenie epidemiologiczne. Kandydaci nie muszą przychodzić do uczelni, cały proces odbywa się zdalnie, a tegoroczni maturzyści dostarczą dokumenty po ich otrzymaniu. Nie ma egzaminów wstępnych. Liczy się kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia i jednolitych studiów magisterskich jest posiadanie świadectwa dojrzałości, a na studia II stopnia dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: wsaib.pl, wsaib.pl/rekrutacja

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności