aplikacja Matura google play app store

Administracja celna i skarbowa

Kryteria przyjęć
na kierunku Administracja:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie jest dostarczenie świadectwa maturalnego. W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nie obowiązują progi punktowe, liczy się natomiast kolejność zgłoszeń. Na każdym kierunku jest limit przyjęć.
Dodatkowe informacje o kierunku Administracja celna i skarbowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa, dlatego polecane są dla kandydatów na stanowiska urzędnicze i menedżerskie w administracji rządowej i samorządowej. W programie uwzględniono zagadnienia z zakresu finansów, prawa celnego, podatkowego i karno-skarbowego.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Administracja celna i skarbowa WSAiB

Przykłady zawodów

Inspektor kontroli skarbowej
Prowadzi kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, kontrole celowości, legalności i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, badanie zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym; prowadzi dochodzenia karno-skarbowe w zakresie naruszeń przepisów podatkowych, wykroczeń lub przestępstw skarbowych; organizuje i nadzoruje pracę podlegających mu w toku kontroli aspirantów.

Kontakt:

ul. Kielecka 7
81-303 Gdynia
tel. 58 660 74 00
tel. 58 660 74 10
pon-pt. 8.00-16.00
Polityka Prywatności