dlamaturzysty.info

Kierunek Transport

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.psw.jaslo.pl/studia_I_stopnia_oferta.php#
Dodatkowe informacje o kierunku Transport
Strona www uczelni:
www.psw.jaslo.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Transport

Przykłady zawodów

Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności