aplikacja Matura google play app store

Aplikacje mobilne i platformy internetowe

Kryteria przyjęć
na kierunku Informatyka:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wst.com.pl/rekrutacja/warunki_rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Aplikacje mobilne i platformy internetowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.wst.com.pl
Polityka Prywatności