aplikacja Matura google play app store

Systemy inteligentne

Kryteria przyjęć
na kierunku Mechatronika:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Systemy inteligentne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.wst.com.pl
Polityka Prywatności