dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Business Linguistics Studia w języku angielskim

przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej
język grupy etnicznej

Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyjęć na stronie:

http://www.wse.krakow.pl/pl/studia/studia-i-stopnia/zarzadzanie-strategiczne/rekrutacja

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności