Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Lingwistyka dla biznesu

przedmioty
język polski (pp)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:matematyka (pp)
język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język mniejszości narodowej (pp)
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
język grupy etnicznej

Kandydaci na studia w WSE przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej.

Rekrutacja na kierunek / Przedmiot maturalny język polski
język obcy nowożytny
wybrany przedmiot:
język angielski,

język niemiecki,
język hiszpański,
język francuski,
język łaciński i kultura antyczna,
język mniejszości narodowej,
język mniejszości etnicznej,
matematyka,
historia,
geografia,
wiedza o społeczeństwie
*historia sztuki, historia muzyki (dla kierunku Grafika reklamowa i multimedia)
Lingwistyka dla biznesu

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

obowiązkowy język angielski:

p. podstawowy 1% = 2 pkt

p. rozszerzony 1% = 4 pkt

dodatkowe punkty można uzyskać za maturę pisemną z:

  • języka niemieckiego,
  • francuskiego,
  • hiszpańskiego
poziom rozszerzony: 1%=1pkt
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

obowiązkowy język angielski:

p. podstawowy 1% = 2 pkt

p. rozszerzony 1% = 4 pkt

dodatkowe punkty można uzyskać za maturę pisemną z:

  • języka niemieckiego,
  • francuskiego,
  • hiszpańskiego
poziom rozszerzony: 1%=1pkt
Grafika reklamowa i multimedia

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt


Graphic design and multimedia

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy: 1%=2pkt

p. rozszerzony: 1%=4pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Psychologia

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

-

Limity przyjęć i minimalną wartość wyniku punktowego kandydata niezbędną do przyjęcia na studia na poszczególne kierunki ustala Rektor w formie decyzji. Na wynik rekrutacyjny składają się punkty za wyniki z matury z wybranych przedmiotów.

Na I rok studiów z pominięciem konkursowego postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści wszystkich olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, których program został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka w Krakowie

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WIT_220.png
UMCS_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura studenci UMK
Polityka Prywatności