dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Lingwistyka dla biznesu

przedmioty
język polski
język angielski
1 spośród:matematyka
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej
język grupy etnicznej
język regionalny - kaszubski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
wse.krakow.pl/rekrutacja-krok-po-kroku

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności