dlamaturzysty.info

Kierunek Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej
język grupy etnicznej
język regionalny - kaszubski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
wse.krakow.pl/rekrutacja-krok-po-kroku
Dodatkowe informacje o kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Uwaga: studia niestacjonarne trwają 7 semestrów.

Atuty kierunku:

  • intensywna nauka dwóch języków obcych – wybranego skandynawskiego (norweski lub szwedzki) oraz angielskiego, ze szczególnym naciskiem na język biznesowy;
  • zdobycie szerokiej i użytecznej wiedzy na temat krajów skandynawskiego obszaru kulturowego – znajomość skandynawskiej kultury popularnej niezbędnej do dobrego funkcjonowania w firmie;
  • praktyczna forma zajęć - laboratoria, ćwiczenia i konwersatoria, aktywne metody dydaktyczne oraz dodatkowe zajęcia: wspomagające planowanie kariery zawodowej, podstawy krytycznego myślenia oraz warsztaty prawne;
  • zdobycie umiejętności pozyskiwania różnego typu informacji, ich selekcjonowania, analizy, prawidłowego wnioskowania i tworzenia na tej podstawie produktów analitycznych;
  • rozwój kompetencji pracy zespołowej, szczególnie ważnych zarówno w zawodach o charakterze stricte filologicznym (tłumaczenia), jak i biznesowym (centra outsourcingowe);
  • praktyki w firmach tłumaczeniowych, outsourcingowych, organizacjach i instytucjach.
Zakres (ścieżki, specjalności):
Polityka Prywatności