dlamaturzysty.info

Język szwedzki

Kryteria przyjęć
na kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej
język grupy etnicznej
język regionalny - kaszubski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
wse.krakow.pl/rekrutacja-krok-po-kroku
Dodatkowe informacje o kierunku Język szwedzki

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Miejsca pracy i stanowiska:  

  • szkoły językowe,
  • biura tłumaczeniowe,
  • ambasady i konsulaty,
  • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej,
  • media – portale internetowe, media społecznościowe, redakcje gazet, TV, radio – zainteresowane regionem skandynawskim,
  • instytucje kulturalne współpracujące twórcami ze Skandynawii i promujące kulturę skandynawską,
  • agencje turystyczne nastawione na klienta ze Skandynawii,
  • firmy outsourcingowe.
Polityka Prywatności