dlamaturzysty.info

Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Kryteria przyjęć na kierunku Filologia angielska

język polski

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

obowiązkowy język angielski:

p. podstawowy 1% = 2 pkt

p. rozszerzony 1% = 4 pkt

dodatkowe punkty można uzyskać za maturę pisemną z:

  • języka niemieckiego,
  • francuskiego,
  • hiszpańskiego
poziom rozszerzony: 1%=1pkt

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności