Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
kryteria przyjęć - lista kierunków WSPA »
prezentacja WSPA »

Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiego
Kryteria przyjęć na kierunku Lingwistyka stosowana

przedmioty
język angielski (pr)
Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń.
Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji WSPA.

Dodatkowe informacje:

Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności