Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
kryteria przyjęć - lista kierunków WSPA »
prezentacja WSPA »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Architecture Studia w języku angielskim

brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dla kandydatów na kierunek Architektura  – teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).
Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:
  • rysunek z natury
  • rysunek z wyobraźni
  • kompozycja z prostych brył geometrycznych 
Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń.
Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji WSPA.

Dodatkowe informacje:

Opis kierunku na stronie uczelni: https://en.wspa.pl/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności