Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Kryteria przyjęć na kierunku Bezpieczeństwo narodowe

brak wymagań
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Biura Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
PUM_220.jpg
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura SGGW - nowoczesny sprzęt
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński
Polityka Prywatności