Architektura z projektowaniem terenów zieleni
Kryteria przyjęć na kierunku Architektura i urbanistyka

brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Biura Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności