aplikacja Matura google play app store

Prawo pracy w Polsce i UE

Kryteria przyjęć
na kierunku Administracja:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Prawo pracy w Polsce i UE

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:prawnicze
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Specjalność jest adresowana do studentów zainteresowanych podjęciem pracy w instytucjach administracyjnych różnego szczebla zajmujących się zatrudnianiem pracowników, a ponadto studentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do obsługi kadrowej podmiotów gospodarczych. Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz realizacji praw i obowiązków z tego wynikających, a także możliwości wykorzystania środków publicznych w związku z zatrudnianiem pracowników.
Polityka Prywatności