aplikacja Matura google play app store

Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Polityka Prywatności