aplikacja Matura google play app store

Doradztwo podatkowe

Kryteria przyjęć
na kierunku Administracja:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Doradztwo podatkowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Przykłady zawodów

Doradca podatkowy
Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/administracja
Polityka Prywatności