aplikacja Matura google play app store

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Bezpieczeństwo wewnętrzne AHE

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AHE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201639
rok 201713
rok 201826
rok 201922
rok 202048
rok 202134
Liczba absolwentów
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AHE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201656,4%
absolwenci z roku 201753,8%
absolwenci z roku 201865,4%
absolwenci z roku 201963,6%
absolwenci z roku 202077,1%
absolwenci z roku 202150,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AHE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201653,8%41,0%
absolwenci z roku 201746,2%46,2%
absolwenci z roku 201861,5%46,2%
absolwenci z roku 201963,6%45,5%
absolwenci z roku 202075,0%25,0%
absolwenci z roku 202152,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AHE, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,1%5,1%17,9%0,4%2,3%4,2%
w II roku4,7%6,4%9,0%4,5%2,1%
w III roku2,8%0,0%9,6%3,8%
w IV roku6,2%0,0%7,1%
w V roku5,3%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AHE, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,530,803,060,060,350,64
w II roku0,721,081,620,390,50
w III roku0,470,001,660,59
w IV roku1,210,001,33
w V roku0,930,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20163,565,42
absolwenci z roku 20174,9210,54
absolwenci z roku 20182,965,67
absolwenci z roku 20192,523,05
absolwenci z roku 20200,631,56
absolwenci z roku 20210,380,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201689,7%84,6%7,7%
abs. z roku 201792,3%76,9%7,7%
abs. z roku 201888,5%73,1%0,0%
abs. z roku 201986,4%86,4%0,0%
abs. z roku 202085,4%72,9%8,3%
abs. z roku 202185,3%79,4%11,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AHE, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca77,4%78,8%71,5%83,0%74,8%80,6%
umowa o pracę70,5%67,3%58,0%83,0%62,8%73,8%
samo­zatrudnienie7,1%7,7%0,0%0,0%8,3%10,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 563 zł2 834 zł2 509 zł5 037 zł3 994 zł5 452 zł
w II roku2 651 zł3 407 zł3 031 zł5 635 zł4 533 zł
w III roku3 207 zł3 890 zł3 590 zł6 084 zł
w IV roku3 636 zł3 357 zł4 025 zł
w V roku3 939 zł4 080 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 667 zł3 287 zł2 787 zł4 897 zł4 153 zł5 411 zł
w II roku2 850 zł3 521 zł3 214 zł5 447 zł4 796 zł
w III roku3 180 zł3 870 zł3 781 zł5 969 zł
w IV roku3 706 zł3 409 zł4 086 zł
w V roku3 867 zł4 268 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AHE, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,710,730,611,050,790,98
w II roku0,690,820,671,090,82
w III roku0,780,870,731,07
w IV roku0,820,690,75
w V roku0,810,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AHE, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne

Polityka Prywatności