dlamaturzysty.info

Kierunek Architektura wnętrz

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Kandydaci na kierunki: Architektura Wnętrz po dostarczeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych proszeni są o uzgodnienie w Punkcie Rekrutacji terminu rozmowy rekrutacyjnej z Dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych (mile widziane porfolio).

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura wnętrz
Strona www uczelni:
www.wsinf.edu.pl

Przykłady zawodów

Architekt wnętrz
Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych wnętrz; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie nowych materiałów wykończeniowych oraz technologii prowadzenia prac wnętrzarskich, a także systemów oświetleniowych, urządzeń i systemów wentylacji, zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych.
Architekt zieleni wewnątrz budynków
Opracowuje programy oraz projekty aranżacji powierzchni i rozmieszczania zielonych kompozycji oraz zieleni wewnątrz budynków o walorach dekoracyjnych w apartamentach, loftach, domach, rezydencjach oraz wnętrzach użyteczności publicznej: w restauracjach, hotelach, biurach, sklepach, galeriach handlowych itp.;
wyposaża w zieleń tarasy i ogrody zimowe, fasady budynków (tzw. ogrody wertykalne) oraz ogrody na dachach itp.);
współpracuje z architektem wnętrz oraz ogrodnikami przy realizacji projektu;
nadzoruje wykonawstwo projektu;
określa zasady pielęgnacji roślin.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności