aplikacja Matura google play app store

Neuropsychologia

Kryteria przyjęć
na kierunku Psychologia:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Neuropsychologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/psychologia
Strona www uczelni:
www.wsb-nlu.edu.pl

Przykłady zawodów

Psycholog
Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Polityka Prywatności