aplikacja Matura google play app store

Cybersecurity Analyst Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć
na kierunku Computer Science:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Cybersecurity Analyst

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.wsb-nlu.edu.pl/en/computer-science
Strona www uczelni:
www.wsb-nlu.edu.pl
Polityka Prywatności