Ekoinżynieria i ekoenergetyka
Kryteria przyjęć na kierunku Inżynieria zarządzania

brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej i odebraniu świadectwa maturalnego. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności