dlamaturzysty.info

Quality Management Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć
na kierunku Engineering Management:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej i odebraniu świadectwa maturalnego. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje o kierunku Quality Management

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności