dlamaturzysty.info

Specjalność policyjna

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo narodowe:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Specjalność policyjna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Absolwent specjalności będzie dysponował wiedzą z zakresu szeroko rozumianych społecznych i politycznych uwarunkowań procesów, zjawisk i struktur funkcjonujących we współczesnym świecie, z uwzględnieniem działania mediów w kontekście polityki, specyfiki współczesnych mniejszości narodowych, problematyki trzeciego sektora, zagadnień odnoszących się do zjawiska marginalizacji społecznej i patologii w polityce.

Absolwent otrzyma wykształcenie teoretyczne w zakresie historii politycznej, geografii politycznej, myśli politycznej, w zakresie państwa i prawa, współczesnych systemów politycznych i partyjnych, oraz ich znaczenia dla bezpieczeństwa publicznego. Będzie mógł podjąć pracę w organach administracji państwa oraz w służbach publicznych czy firmach prywatnych zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa (policja, ochrona, straż miejska).
Polityka Prywatności