dlamaturzysty.info

Zarządzanie kadrami – outsourcing HR

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie kadrami – outsourcing HR

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.wsb.net.pl/poznan/zarzadzanie/

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw kadr
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Polityka Prywatności