dlamaturzysty.info

Zarządzanie produktem i marką

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie produktem i marką

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.wsb.net.pl/poznan/zarzadzanie/

Przykłady zawodów

Inżynier organizacji i planowania produkcji
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizacją i planowaniem produkcji w zakładzie, a w szczególności planowaniem zadań produkcyjnych dla zakładu, wydziałów oraz na stanowiskach roboczych
Polityka Prywatności