dlamaturzysty.info

Zarządzanie w transporcie i logistyce

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie w transporcie i logistyce

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.wsb.net.pl/studia-i-stopnia/
Polityka Prywatności