dlamaturzysty.info

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.wsb.net.pl/poznan/zarzadzanie/
Polityka Prywatności