dlamaturzysty.info

Inżynieria procesów budowlanych

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria procesów budowlanych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności